83. Maatalouden rakennekehityksen vaihtoehtoiset kehityslinjat

Matti Ylätalo. 1989. MAATALOUDEN RAKENNEKEHITYKSEN VAIHTOEHTOISET KEHITYSLINJAT. Raportteja ja artikkeleita 83. ISBN 951-8950-91-X, ISSN 0357-7384. Tämä tutkimus kuuluu laajaan Suomen Akatemian aloitteesta käynnistettyyn Maaseudun elinvoimaisuus -tutkimusohjelmaan. Vuosille 1986-1988 ajoittuva tutkimusohjelma on viiden tutkimuslaitoksen ja korkeakoulun monitieteinen yhteistutkimus, jossa yhdistyvät kansantaloudellinen, aluetieteellinen, yritystaloudellinen ja sosiologinen näkökulma maaseudun kehitykseen ja kehittämiseen.