38. Maatalouden, metsätalouden ja energiantuotannon yhteen-sovittaminen

Eero Parviainen. MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN JA ENERGIANTUOTANNON YHTEENSOVITTAMINEN. Raportteja ja artikkeleita 38. ISBN 951-9083-40-5, ISSN 0357-7384. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää monitoimisuuteen perustuvaa maatalouden, metsätalouden ja energiantuotannon yhteensovittamista ja siihen vaikuttavia tekijöitä.