153. Maatalouden laatujärjestelmät elintarvikeketjun kilpailuetuna

Heikki Isosaari. 1997 MAATALOUDEN LAATUJÄRJESTELMÄT ELINTARVIKEKETJUN KILPAILUETUNA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 153. ISBN 951-8950-72-5, ISSN 0357-7384.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan elintarvikkeiden laatuketjujen ulottamista maatalouteen ja niiden kannattavuutta maatalouden kannalta. Tunnetuin laatujärjestelmästandardi on ISO-järjestelmä. Luvussa 3 vertaillaan Suomen ja Alankomaiden sikataloussektoria ja niillä toimivia laatujärjestelmiä. Elintarvikeketjun ulkopuolelta hallinnoitu maatalouden laatujärjestelmä voi merkittävästi vahvistaa maatalouden neuvotteluasemaa elintarvikeketjun muissa portaissa. Luvussa 4 esitellään yritysvetoisia viljantuotannon laatujärjestelmiä Suomessa. Kansallinen laatuhanke on esitelty luvussa 5. Kansallisen laatuhankkeen tavoitteena on, että vuoteen 2007 mennessä kaikilla maatiloilla on laatujärjestelmä, joka voidaan tarvittaessa todentaa ISO 9002 -standardia käyttämällä. Maatalouden laatujärjestelmien ensisijainen tavoite tulee olla markkina-aseman säilyttäminen pitkällä tähtäimellä.

Avainsanat: ISO-standardi, sianlihantuotanto, viljantuotanto, laatustrategia

Heikki Isosaari. 1997. QUALITY CONTROL IN THE FINNISH AGRICULTURE AS A COMPETITIVE ADVANTAGE FOR THE FOOD CHAIN Reports and Discussion Papers No. 153. (Pellervo Economic Research Institute, Eerikinkatu 28A, 00180 Helsinki, Finland ISBN 951-8950-72-5, ISSN 0357-7384).

ABSTRACT: This paper analyses the operation of the quality systems in agriculture and their feasibility from a point of view of a fanner. ISO-standards are the best known standards in quality control. In chapter 3, a comparison between the quality control in the Finnish and Dutch pork sectors is made. If the quality system is managed outside the food chain, it can potentially strenghten the position of agriculture in the chain. In chapter 4, such quality systems in the grain produktion which are managed by the grain processing companies are analysed. The national quality project is presented in chapter 5. The main objective of the national quality project is to build quality systems to all Finnish farms by the year 2007. These quality systems should follow the requirements of the ISO 9002 -standards. The main objective of all quality systems in the Finnish agriculture should be to maintain the market position of the Finnish foodstuffs.

Key words: ISO-standard, pork produktion, grain produktion, quality strategy