84. Maaseutuelinkeinojen yleiset kehitysedellytykset ja -esteet

Ilpo Survo. 1989. MAASEUTUELINKEINOJEN YLEISET KEHITYSEDELLYTYKSET JA –ESTEET. Raportteja ja artikkeleita 84. ISBN 951-8950-92-8, ISSN 0357-7384. Tämä tutkimus kuuluu laajaan Suomen Akatemian aloitteesta käynnistettyyn Maaseudun elinvoimaisuus -tutkimusohjelmaan. Vuosille 1986-1988 ajoittuva tutkimusohjelma on viiden tutkimuslaitoksen ja korkeakoulun monitieteinen yhteistutkimus, jossa yhdistyvät kansantaloudellinen, aluetieteellinen, yritystaloudellinen ja sosiologinen näkökulma maaseudun kehitykseen ja kehittämiseen.