76. Maaseudun kehitykseen vaikuttavat ulkoiset muutosvoimat – Tarkastelu tulevaisuuden vaihtoehtojen taustaksi

Kalle Laaksonen. 1988. MAASEUDUN KEHITYKSEEN VAIKUTTAVAT ULKOISET MUUTOSVOIMAT – TARKASTELU TULEVAISUUDEN VAIHTOEHTOJEN TAUSTAKSI. Raportteja ja artikkeleita 76. ISBN 951-9083-84-7, ISSN 0357-7384. Tutkimusraportti selvittää niitä tekijöitä kansantaloudessamme, jotka olennaisesti vaikuttavat myös maaseudun elinkeinojen menestykseen ja koko maaseudun elinvoiman kehittymiseen. Maaseudun elinkeinotoiminnan kehittämisessä on tarpeen tuntea riittävän hyvin koko yhteiskunnassa ja erityisesti talouselämässä tapahtuvat muutokset. Tulevaisuuden politiikan hahmottamiseksi tarvitaan myös näkemystä vaihtoehdoista, joihin kehitys voi hakeutua. Tätä tarkoitusta varten raportin viimeiseen lukuun on laadittu neljä skenaariota, kehitysvaihtoehtoa mahdollisista tulevaisuuksista.