112. Maankäytön ohjausjärjestelmä ja kiinteistöjen ulkomaalaisomistuksen vapautuminen

Jukka Pekka Tolvanen. 1992. MAANKÄYTÖN OHJAUSJÄRJESTELMÄ JA KIINTEISTÖJEN ULKOMAALAISOMISTUKSEN VAPAUTUMINEN. Raportteja ja artikkeleita 112. ISBN 951-8950-24-5, ISSN 0357-7384. "Suomen maankäytön ohjaus yhdentyvässä Euroopassa" -tutkimushankkeen tarkoituksena on selvittää nykyisen maankäytön ohjausjärjestelmän toimivuutta Euroopan yhdentyessä sekä syvenevän integraation ohjausjärjestelmällemme asettamia konkreettisia muutosvaatimuksia. Tutkimushanke jakautuu kolmeen osaan, joista käsillä olevassa ensimmäisessä osassa tarkastelaan yleisellä tasolla nykyistä ohjausjärjestelmää ja sen mahdollisuuksia.