210. Maahanmuuttajien työkyky 2008

PASI HOLM – ANNELI HOPPONEN – MARKUS LAHTINEN. 2008.    MAAHANMUUTTAJIEN TYÖKYKY 2008. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja nro 210. 46 s. ISBN 978-952-5594-99-7 (NID), ISBN 978-952-224-000-2 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF)

Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa selvitetään maahanmuuttajien työkykyä Työterveyslaitoksen kehittämän työkykyindeksin avulla. Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajista 87 prosentilla on hyvä tai erinomainen työkyky. Työllisillä maahanmuuttajilla 91 prosentilla on hyvä tai erinomainen työkyky ja työttömillä maahanmuuttajilla vastaava luku on 76. Työllisten maahanmuuttajien työkyky on kantaväestöön kuuluvien palkansaajien tasolla ja työttömien osalta maahanmuuttajien työkyky on muuta väestöä parempi. Maahanmuuttajissa on arviolta 20 000 henkilön työvoimareservi. Ottaen huomioon maahanmuuttajien vähintäänkin kantaväestöön vertailukelpoisen työkyvyn maassa jo olevat maahanmuuttajat tarjoavat tutkimuksen valossa merkittävän rekrytointipohjan.

Avainsanat:maahanmuuttajat, työkyky, työllisyys.

PASI HOLM – ANNELI HOPPONEN – MARKUS LAHTINEN. 2008. THE WORKING CAPACITY OF IMMIGRANTS IN 2008. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 210. p 46. ISBN 978-952-5594-99-7 (NID), ISBN 978-952-224-000-2 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF)

Abstract: In this survey study we evaluated the current working capacity of immigrants to Finland. We also compared their working capacity with that of employed and unemployed native Finns. Foreign birth had no significant negative effect on individual working capacity, and 87 per cent of immigrants were found to have an excellent or good working capacity. The working capacity of employed immigrants was found to be as good as that of Finnish wage and salary earners, with approximately 90 per cent of employed immigrants having a good or excellent working capacity. Moreover, a good or excellent working capacity was recorded among 76 per cent of unemployed immigrants. This figure is higher than among native born unemployed persons. Thus, immigrants represent an underused employment resource.

Key words: immigrants, working capacity, employment.