58. Maa- ja metsätalousmaan omistusrakenteen muutokset

Tiina Malm. 1986. MAA- JA METSÄTALOUSMAAN OMISTUSRAKENTEEN MUUTOKSET. Raportteja ja artikkeleita 58. ISBN 951-9083-63-4ISSN 0357-7384. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tämänhetkinen maa- ja metsätalousmaan omistusrakenne, siinä tapahtuneet muutokset ja muutoksiin vaikuttaneet keskeiset tekijät käytettävissä olevien tilastojen ja erillistutkimusten perusteella. Samalla kartoitetaan myös tilastojen käyttökelpoisuutta ja tilastojen luokitusten eroja ja yhtenevyyksiä.