82. Maa- ja metsätalouden merkitys Suomessa: Alueellinen panostuotosanalyysi

Pekka Ruotsalainen. 1989. MAA- JA METSÄTALOUDEN MERKITYS SUOMESSA: ALUEELLINEN PANOSTUOTOSANALYYSI. Raportteja ja artikkeleita 82. ISBN 951-8950-90-1, ISSN 0357-7384. Tämä tutkimus kuuluu laajaan Suomen Akatemian aloitteesta käynnistettyyn Maaseudun elinvoimaisuus -tutkimusohjelmaan. Vuosille 1986-1988 ajoittuva tutkimusohjelma on viiden tutkimuslaitoksen ja korkeakoulun monitieteinen yhteistutkimus, jossa yhdistyvät kansantaloudellinen, aluetieteellinen, yritystaloudellinen ja sosiologinen näkökulma maaseudun kehitykseen ja kehittämiseen.