149. Lounaissuomalaisten kananmunantuottajien tuotanto ja investoinnit vuoteen 2000

Talpila, Sami-Jussi. 1997 Lounaissuomalaisten kananmunantuottajien tuotanto ja investoinnit vuoteen 2000. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 149.

Tiivistelmä: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kananmunantuottajien kanatalouden jatkoaikomuksia, investointisuunnitelmia ja niiden rahoitussuunnitelmia vuosille 1995 – 2000. Tutkimus perustuu vuoden 1996 alussa 150 kananmunantuotantotilalle tehtyyn kyselytutkimukseen. Tiloista 62 % aikoo jatkaa kanataloutta ennallaan, 28 % aikoo laajentaa tuotantoa ja 10 % aikoo lopettaa tuotannon. Kanataloutta laajentaa aikovilla tiloilla kanamäärä on keskimäärin suurempi, viljelijä nuorempi ja lainamäärä suurempi muihin tilaryhmiin verrattuna. Eri muuttujien keskihajonta tilaryhmien sisällä on kuitenkin suurta. Kanatilojen investoinnit painottuvat siirtymäkauden alkupuoliskolle ja rakennusinvestointien osuus on huomattava. Laajentaa aikovien tilojen suunnitellut investoinnit ovat kaudella 1995 – 2000 lähes kaksinkertaiset (5 80 000 mk/investoiva tila) verrattuna ennallaan jatkaviin tiloihin. Maatalouden tulorahoituksen osuus näillä tiloilla kauden 1995 -2000 investoinneista on noin 10 % suurempi kuin ennallaan jatkavilla tiloilla.

Avainsanat: Kananmunantuotanto, jatkoaikomukset, investointisuunnitelmat.Talpila, Sami-Jussi. 1997.

The production and investment intentions of egg producers to the year 2000 in the Southwest Finland. Reports and Discussion Papers n:o 149, 51 s. (Pellervo Economic Research Institute, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland ISBN 951-8950-65-2, ISSN 0357-7384)

Abstract: This study analyses the production, investment and financing intentions of egg producers in 1995-2000. The study is based on the survey carried out on 150 egg producing farms in the beginning of 1996. 62 per cent of egg producing farms are going to produce eggs without increases or decreases in production, 28 per cent of farms are going to expand egg production and 10 percent of farms are going to reduce/give up egg production to the year 2000. Those farms cxpanding their egg production have, on average, more chickens, farmers are younger and they have more debts than in two other groups. The standard deviation of different variables is, however, large within the groups. Egg producing farms intend to make their investments mainly in the beginning of the transitional period. The share of construction investments is large. The investments of the farms expanding their production between 1995- 2000 are almost twice (580 000 mk) as high as on the farms which continue their production unchanged. On the farms expanding their egg production, the share of agricultural income is about 10 per cent higher compared with the other farms.

Key words: Egg production, production intentions, investment intentions.