89. Lomé Convention, Agriculture and Trade Relations between the EU and the ACP Countries in 1975-2000

KALLE LAAKSONEN – PETRI MÄKI-FRÄNTI – MERI VIROLAINEN . 2006. LOMÉ CONVENTIONS, AGRICULTURE AND TRADE RELATIONS BETWEEN THE EU AND THE ACP COUNTRIES IN 1975 – 2000 Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 89. p. 72 . ISBN 978-952-5594-40-8 (NID), ISBN 978-952-5594-41-6 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF) 
 
ABSTRACT: The study examines the Lomé Conventions, which were concluded between European Economic Community, EEC, and, certain African, Caribbean and Pacific countries (ACP) in 1975. The Lomé Conventions created a new structure with elements of trade policy, a growing and focused development aid and political dialogue, between developed and developing countries. A particular component included in the convention was the trade preferences, where non-reciprocal preferences were provided to developing countries. During the four sequential Lomé Conventions, in 1975-2000, 15 EUcountries and 69 ACP-countries signed the convention. The Convention between the EU and 77 ACP countries was renewed in 2000, but this time under the name of the Cotonou Convention.  According to our results, the Conventions have been a modest success, at most. During the Conventions period, the total volume of international trade grew over 5% and the value of the trade by 8 % per year. Meanwhile, exports of the Lomé countries to the EU only grew by 3 % per year. The growth was no faster than that of the exports of the ACP-countries to the rest of the world. The results suggest that the so-called Protocol products, that is, sugar, banana, meat and rum, were the most important part of the Conventions. According to the econometric analysis of the study, the Lomé preferences did have a positive effect on cocoa and sugar exports. In particular, sugar exporting countries gained from the conventions. The sugar exporters were provided an export quota for their sugar to the EU markets. Accordingly, they obtained significant additional export revenues, as the EU internal price considerable exceeded the world market price. 
 
Key words: the Lomé Convention, the EU, the ACP-countries  
 
KALLE LAAKSONEN – PETRI MÄKI-FRÄNTI – MERI VIROLAINEN . 2006. EU:N JA AKT-MAIDEN VÄLISET LOMÉ-SOPIMUKSET, MAATALOUSTUOTANTO JA KAUPPASUHTEET 1975 – 2000  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro. 89, 72 s. 
 
TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa tarkastellaan Lomén sopimusta, joka solmittiin Euroopan yhteisön (EC) ja 46 Afrikan, Karibian ja Tyynen valtameren maiden (AKT) välille vuonna 1975. Tämä sopimus loi uuden rakenteen kehittyneiden ja kehitysmaiden välille. Siinä yhdistyivät kauppapolitiikka, kasvava kohdennettu kehitysapu sekä tiivis kehityspoliittinen dialogi maiden ja maaryhmien kesken. Erityistä sopimuksessa oli se, että siinä annettiin yksipuolisia preferenssejä kehitysmaaryhmälle. Lomén voimassaoloaikana, vuosina 1975 – 2000, sopimukseen liittyi kaikkiaan 15 EU-maata ja 69 AKT-maata. Lomén sopimusta jatkoi vuonna 2000 solmittu Cotonou-sopimus, jonka allekirjoitti 77 ACP-maata.  Tutkimuksen tulos oli, että Lomén sopimus ei ollut taloudellinen menestys. Samaan aikaan, kun kansainvälinen kauppa kasvoi volyymiltään yli 5 % vuodessa ja arvoltaan yli 8 prosentin vuosivauhtia, Lomé-maiden vienti EU-alueelle kasvoi vain noin 3 % vuodessa. Vienti ACP-maista EU-alueelle ei myöskään kasvanut nopeammin kuin vastaava vienti muuhun maailmaan. Tutkimuksessa arvioidaan, että protokollatuotteet, sokeri, banaani, liha ja rommi, olivat sopimuksen tärkein osa. Ekonometrisen analyysin tulos oli, että Lomé sopimuksella oli myönteinen vaikutus sokerin ja kaakaon vientiin. Varsinkin sokerinvientiin EU-markkinoille oikeuttavan kiintiön saaneet maat saivat merkittävän vientitulojen lisän, koska sokerin hinta EU-markkinoilla ylitti tuntuvasti maailmanmarkkinahinnan. 
 
Avainsanat: Lomé-sopimus, EU, AKT-maat