249. Liikenneverkko ja kansantalous – Suomi–Ruotsi vertailua

Holm, P., Hietala J. ja Härmälä, V. 2015. LIIKENNEVERKKO JA KANSANTALOUS – Suomi–Ruotsi vertailua. PTT raportteja 249. 97 s. ISBN 978-952-224-163-4 (painettu), ISBN 978-952-224-164-1 (PDF), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Tutkimuksessa pyritään vertaamaan Suomen ja Ruotsin liikenneinfrahankkeita tehokkuuden näkökulmasta. Eri teemapaketeissa pyritään keskittymään niissä keskeisesti ilmenevään taloudelliseen hyötyyn. Ruotsin valtion liikenneinvestointisuunnitelma on arvoltaan yli kuusinkertainen Suomeen verrattuna. Ruotsi käyttää valtion varoja perusväylänpidon rahoitukseen 2,5-kertaisesti Suomeen verrattuna. Ruotsissa liikenneinvestointien rahoittamisessa hyödynnetään budjetin sisäistä rahastoa. Suomessa luotetaan perinteiseen budjettirahoitukseen ja yksityisten toimijoiden rahoittamiin elinkaarimalleihin. Pääkaupunkiseudun rata- ja metrohankkeilla tavoitellaan yhtä suurta määrää asuntoja miljoonaa investointiin käytettyä euroa kohden kuin Tukholman seudun metrolaajennuksella. Ruotsin ja Suomen toteutus ja suunnitteilla olevien liikenneinfrahankkeiden vertailu osoittaa, että elinkeinoelämän kannalta merkittäviä hankkeita Suomessa kannattaisi harkita toteutettaviksi.

Avainsanat: Liikennehankkeet, Suomi-Ruotsi -vertailu, rahoitus.

 

Holm, P., Hietala, J. and Härmälä, V. 2015. TRANSPORT NETWORK AND ECONOMY. Cross-country comparison between Finland and Sweden. PTT Reports 249. 97 p.

Abstract: The study aims to compare the state of transport infrastructure, its maintenance and investments made to it between Finland and Sweden. The study is conducted by focusing on different thematic aspects and by analyzing the economic effects the transport infrastructure, its maintenance and in-vestment in the infrastructure have. Sweden uses roughly six times more funds in developing the transport infrastructure than Finland, and 2,5–times more funds in maintenance of the already existing infrastructure. The investments in transport infrastructure in Finland are made through government revenue and by utilizing Public Private Partnership –models. Sweden finances its investment partially by taking loan from the Swedish National Debt Office which acts as the government internal bank in Sweden. Both countries try to enhance residential construction by developing public transport infrastructure, and especially rail transport connections, in and between, the major cities. The cross-country comparisons between Finland and Sweden suggest that Finland should also consider investing more in the transport network that is of major importance for business.

Keywords: Transport infrastructure, Cross-country comparison, financing.