77. Lihan ja rehuviljan tuotannon ja viennin keskinäisestä edullisuudesta ja työllisyysvaikutuksista

Seppo Aaltonen. 1988. LIHAN JA REHUVILJAN TUOTANNON JA VIENNIN KESKINÄISESTÄ EDULLISUUDESTA JA TYÖLLISYYSVAIKUTUKSISTA. Raportteja ja artikkeleita 77. ISBN 951-9083-85-5, ISSN 0357-7384. Maatalous 2000 -komitea on esittänyt kokonaisvaltaista maataloustuotannon sopetuttamista kotimaisen kulutuksen tasolle. Jos kuitenkin otetaan huomioon maataloustuotannon kausi- ja satunnaisvaihtelut, on tuotanto mitoitettava jonkin verran kotimaista kulutusta suuremmaksi. Tämä merkitsee siten jonkin asteista maataloustuotevientiä myös tulevaisuudessa. Tässä yhteydessä varsin usein esitettyyn kysymykseen, millaisina tuotteina maataloustuotannon ylijäämät olisi syytä purkaa, on yksiselitteisesti vaikea vastata. Tässä selvityksessä vientiin liittyviä keskeisiä tekijöitä pyritään käymään läpi nimenomaan sianlihan ja naudanlihan sekä rehuviljan osalta laajentamatta kuitenkaan näkökulmaa kaikkia vientiin meneviä maataloustuotteitamme koskevaksi.