193. Kyläkauppaselvitys

Tiivistelmä: Selvityksessä tarkastellaan ja päivitetään kyläkaupoiksi luokiteltavien päivittäistavaramyymälöiden määritelmä. Lisäksi analysoidaan kyläkauppojen taloudellista tilannetta ja kartoitetaan olemassa olevat tukijärjestelmät kyläkauppojen käytettävissä olevien mahdollisuuksien osalta. Määritelmän päivittämisessä huomioidaan kyläkauppojen sijainti ja kilpailutilanne, asiakaspotentiaali, kaupunki-maaseutu luokitus sekä päivittäistavarakaupan kokonaismyynti. Selvitys osoittaa, että määritetyt kriteerit täyttävien kyläkauppojen toimintaedellytysten vahvistaminen vaatii uusia toimenpiteitä. Toimenpiteiden tulee kohdistua ensi sijaisesti kyläkauppojen liiketoimintaedellytysten parantamiseen. Mahdollisia keinoja olisivat esimerkiksi sääntelyn purkaminen, investointien tukeminen ja palveluseteli. Selvityksen tulokset eivät tue toimintatuen asettamista.

Asiasanat: kyläkaupat, toimintaedellytykset, investointituki, toimintatuki

Vuori, L., Arovuori, K., Busk, H., Kekäläinen, A., Pämppi, R., Rinta-Kiikka, S. ja Yrjölä, T. 2017. Report on village shops in Finland. PTT Working Papers 193. 42 p.

Abstract: In this report, the concept of village shop in Finland is evaluated and redefined. In addition, the economic situation of village shops is analysed and current possibilities to support their business development activities are studied. In the redefined concept of village shop, factors included are distance, local competition, store customer potential, rural-urban categorization and total retail sales, among others. Based on the analysis, a new set of measures to enhance operational preconditions of village shops are needed. These measures need to be target on improving the economic performance of defined shops. Potential and feasible measures include de-regulation, investment support and service vouchers. Our results do not support the implementation of an operational support scheme.

Keywords: village shops, operational preconditions, investment support, operational support