133. Kotitalouksien asumismenot Suomessa 2011-2015

Markus Lahtinen – Veera Laiho – Sami Pakarinen. 2011. KOTITALOUKSIEN ASUMISMENOT SUOMESSA VUOSINA 2011 – 2015. PTT työpapereita 133. 29 s. ISBN 978-952224-083-5 (PAP), ISBN 978-952-224-084-2 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF).

Tiivistelmä. Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon kerrostalossa asuvien suomalaisten kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista menee asumiseen. Asumismenoja tarkasteltiin edustavien esimerkkikotitalouksien näkökulmasta 10 suurimmassa kaupungissa sekä vuokra- että omistusasumisen osalta. Asumisen menot nousevat keskimäärin 12 prosenttia vuosina 2011–2015. Vuokralla asuvien tuloista menee asumiseen noin 20–30 prosenttia kotitalouden tyypistä riippuen. Asuntovelallisilla omistusasujilla asumismeno on 25–55 prosenttia. Omistusasumisen suurempaa meno-osuutta suhteessa vuokraasumiseen selittää lainanlyhennysten huomioiminen laskelmissa. Velattomalla eläkeläiskotitaloudella omistusasuminen vie viidenneksen nettotuloista. Asumismenoihin kohdistuu tulevina vuosina paineita etenkin korjausrakentamisesta.

Avainsanat: asumismeno, omistusasuminen, vuokra-asuminen 
 
Markus Lahtinen – Veera Laiho – Sami Pakarinen. 2011. HOUSEHOLDS’ HOUSING      EXPENDITURES IN FINLAND 2011-2015. PTT Working Papers 133. 29 p. ISBN 978-952224-083-5 (PAP), ISBN 978-952-224-084-2 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF).

Abstract. In this study, we examine the share of households’ expenditures to their disposable income. We used representative households in ten major cities in Finland. The analysis is conducted from the perspectives of both rental and owner-occupation. Housing expenditures are projected to rise by approximately 12 percent in 2011-2015. The proportion of housing expenditures to disposable income is about 20-30 percent for those living in rental apartments and 2555 percent for households living in owner-occupation with a mortgage. The greater income share of expenditures in owner-occupation is mostly due to mortgage payments. The corresponding share is only 20 percent for pensioner households with no mortgage. In the near future, rising renovation costs are forecast to be the main source of upward pressure in the housing expenditures of Finnish households.

Keywords: Housing expenditure, owner-occupation, rental housing