72. Korkeakoulusta valmistuneiden alueellinen sijoittuminen

ERIKKA PELTONEN. 2004. KORKEAKOULUSTA VALMISTUNEIDEN ALUEELLINEN SIJOITTUMINEN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 72. 36 s. ISBN 9525299-83-X (PAP), ISBN 952-5299-84-8 (PDF), ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Työpaperissa tarkastellaan vuosina 1998-2002 valmistuneiden korkeakoulutettujen alueellista liikkuvuutta Suomessa. Päätarkoituksena on selvittää, kuinka suuri osa korkeakoulutetuista jää opiskeluseutukunnalleen valmistumisen jälkeen. Huomiota kiinnitetään pääasiassa kaupallisen tai teknisen korkeakoulutuksen saaneen väestön liikkuvuuteen valmistumisen jälkeisinä vuosina. Niin korkeakoulutettujen määrä kuin opiskeluseutukunnalle jääneiden osuuskin on kasvanut vuosi vuodelta. Keskimäärin korkea-asteen opiskelijoista jää opiskeluseutukunnalle välittömästi opiskelujen jälkeen 60 % ja määrä vähenee valmistumisen jälkeisinä vuosina noin 50 prosenttiin. Uusimaa ja Helsinki ovat selkeitä voittajia korkeakoulutettujen määrän suhteen. Varsinkin kaupallisella alalla sekä Helsingissä että muualla opiskelleet keskittyvät Helsinkiin. Keskittyminen on pitkälti seurausta työpaikkojen puutteesta syrjäisemmillä alueilla. 
 
Avainsanat: Korkeakoulutetut, seutukunta, alueellinen sijoittuminen 
 
 
ERIKKA  PELTONEN.  2004.  REGIONAL  MOBILITY  OF  NEWLY  GRADUATED  STUDENTS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 72. 36 s. ISBN 952-529983-X (PAP), ISBN 952-5299-84-8 (PDF), ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: This working paper analyses the mobility of newly graduated University students in 1998-2002 in Finland, paying special attention to differences between commercial and technical fields. The main focus is to discover the amount of newly graduated students staying in the subregion of their school and university city. Both the amount of highly educated people and the share of people who have stayed in the sub-region of their school and university city has increased in the late 1990s. On the average the share of people staying in the sub-region of their school and university city is about 60 per cent after graduating and it gradually decreases on to 50 per cent in the following years. The most attractive regions are Uusimaa and Helsinki, especially in commercial field. This phenomenon is related to the fact that there are fewer employment opportunities in remote areas. 
 
Keywords: Mobility of newly graduated, sub-region, regional occupation