88. Kiinteistöjen hinnanmuutoksista korvausarvioinnissa

Ilkka Saari. 1990. KIINTEISTÖJEN HINNANMUUTOKSISTA KORVAUSARVIOINNISSA. Raportteja ja artikkeleita 88. ISBN 951-8950-96-0, ISSN 0357-7384. Kiinteistöjen hinnanmuutoksia joudutaan tutkimuaan monissa korvausarvioinnin tilanteissa. Voimassa oleva lunastuslainsäädäntömme ei anna yksiselitteistä vastausta siihen, miten hinnanmuutokset tulee korvauksia määritettäessä ottaa huomioon. Erityisiä ongelmia esiintyy silloin, kun kiinteistöjen hinnanmuutokset ovat voimakkaita. Tutkimuskessa selvitetään aluksi lunastuslainsäädännön tilanteita, joissa kiinteistöjen hinnanmuutoksia joudutaan tutkimaan. Empiirisen aineiston sekä kiinteistöjen hintaindeksien avulla selvitetään kiinteistöjen hinnanmuutoksia. Lopuksi empiirisen osan tuloksia sovelletaan erilaisissa korvausarvioinnin tilanteissa.