104. Keskeiset perushyödykekysymykset Suomen elinkeinoelämälle

Kalle Laaksonen. 1992. KESKEISET PERUSHYÖDYKEKYSYMYKSET SUOMEN ELINKEINOELÄMÄLLE. Raportteja ja artikkeleita 104. ISBN 951-8950-14-8, ISSN 0357-7384. Tässä selvityksessä on kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta arvioitu tilanteen muutosta Suomen elinkeinoelämän kannalta. Arviot perustuvat eräiden keskeisten perushyödykeraaka-aineiden jalostajien ja käyttäjien haastatteluihin. Raportti sisältää yhteenvedon haastattelujen peruskysymyksistä sekä kahvimarkkinoita koskevan erillistarkastelun. Kahvimarkkinoiden osalta on pyritty selvittämään kansainvälisten kahvimarkkinoiden ja kotimaisen kahvisektorin yhteyttä.