80. Käyttöpääoman Kausivaihtelu Maataloudessa

Ilpo Survo. 1989. KÄYTTÖPÄÄOMAN KAUSIVAIHTELU MAATALOUDESSA. Raportteja ja artikkeleita 80. ISBN 951-8950-88-X, ISSN 0357-7384. Tutkimuksen tavoittna oli selvittää makrotasolla maatalouden käyttöpääoma tulorahoituksen ja käyttöpääoman hankintamenojen kausivaihtelussa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat maatalouden kausittaiseen maksuvalmiuteen ja lyhytaikaisten luottojen kysyntään.