108. Kaupan sunnuntaiaukioloajat: Vaikutukset ostokäyttäytymiseen, kaupan rakenteeseen ja tavaratoimituksiin

PASI HOLM – HENNA NIVALAINEN. 2008. KAUPAN SUNNUNTAIAUKIOLOAJAT: Vaikutukset ostokäyttäytymiseen, kaupan rakenteeseen ja    tavaratoimituksiin. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 108.   29 s. ISBN 978-952-5594-87-4 (NID), ISBN 978-952-5594-88-1 (PDF), ISSN 1455 4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF).

TIIVISTELMÄ: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan sunnuntaiaukiolon vaikutuksia asiakasvirtoihin ja toimitusvirtoihin päivittäistavarakaupassa vuosina 2000-2007. Päähuomio kohdistuu asiakasvirtojen ja toimitusvirtojen jakautumiseen yhtäältä viikonpäivittäin ja toisaalta myymälätyypeittäin kaupan aukiolosäännösten mukaisesti. Vapaa sunnuntaiaukiolo vähentää ruuhkaisten perjantai- ja lauantaipäivien ostoja; lähikaupat eivät menetä juurikaan asiakkaita. Vapaa sunnuntaiaukiolo tasaa huomattavasti liha-alan toimitusvirtoja kauppoihin ja tuo tehokkuushyötyjä. Vapaa sunnuntaiaukiolo ei lisää kulutuksen määrää.

Avainsanat: Päivittäistavarakauppa, sunnuntaiaukiolo. 
 
PASI HOLM – HENNA NIVALAINEN. 2008. LIBERALISED OPENING HOURS ON SUNDAYS IN RETAIL TRADE: Impacts on shopping behaviour, retail structure and delivery flows. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 108. p 29. ISBN 978-952-5594-87-4 (NID), ISBN 978-952-5594-88-1 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF).

ABSTRACT: The aim of this study is to examine opening hours on Sundays in retail trade and its impacts on customer and delivery flows during 2000 to 2007. The main focus is on the distribution of customer and delivery flows by weekday and store type. The study shows that liberalised opening hours on Sundays decrease shopping on Fridays and Saturdays but not at the expense of small neighbourhood stores. Deregulation of opening hours on Sundays evens out delivery flows of meat industry and increases efficiency. Liberalised opening hours on Sundays do not increase consumption.

Keywords: Retail trade, opening hours on Sundays.