252. Katsaus kauppamerenkulun tilanteeseen Suomessa

Tiivistelmä Merikuljetusten merkitys Suomen ulkomaankaupan kannalta on merkittävä. Merikuljetusten osuus Suomen viennin arvosta oli lähes 80 prosenttia ja määrästä 90 prosenttia vuonna 2014. Tuonnissa vastaavat osuudet olivat noin 80 prosenttia sekä arvolla että määrällä mitattuna. Merikuljetusten toimivuuden takaaminen on tärkeä osa Suomen kansallista huoltovarmuutta. Noin kolmannes Suomen ulkomaankaupasta liikkuu kotimaisilla laivoilla. Myös matkustaja-autolauttojen rooli elintarvike-tuonnissa ja –viennissä sekä kappaletavaran kuljetuksissa on merkittävä. Merenkulkua tuetaan EU:n komission asettamien sääntöjen rajoissa. Tärkeimmät varustamoiden saamat valtion tuet ovat EU-säännösten mukainen työvoimakustannustuki ja tonnistovero, josta on muodostunut varustamojen verotuksen perusmuoto EU:ssa. Työvoimakustannustuki on käytössä kaikilla merkittävillä EU:n merenkulkumailla ja Suomen kilpailijamailla Viroa lukuun ottamatta. Suomen kauppa-alusluetteloon, johon tukea saavat alukset rekisteröidään, kuului vuoden 2015 lopussa 105 alusta. Suomen kauppa-alusrekisteriin merkityn tonniston keski-ikä on ollut laskusuunnassa, mutta tarpeita uusien laivojen hankkimiseen on edelleen. Erityisesti tiukentuvat ympäristö- ja päästösäännökset vaativat varustamoilta investointeja tonnistoon sekä ympäristövaatimusten täyttämiseksi että kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

Avainsanat: kauppamerenkulku, merenkulun tuet, merenkulkupolitiikka