179. Katsaus eurooppalaisiin asumisoikeusjärjestelmiin

Andersson, A, Tähtinen, T. 2016. KATSAUS EUROOPPALAISIIN ASUMISOIKEUSJÄRJESTELMIIN. 179.  
 
Tiivistelmä: Asumisoikeus on vuokra- ja omistusasumisen väliin sijoittuva asumismuoto. Euroopassa ei ole täysin suomalaista asumisoikeutta vastaavia järjestelmiä. Selvityksessä on kuvattu eri maiden järjestelmiä, joissa on yhtymäkohtia suomalaiseen asumisoikeusjärjestelmään. Tällaisia ovat erilaiset asunto-osuuskunnat sekä tietynlainen tuettu vuokra-asuminen. Suomessa asumisoikeus muistuttaa pitkälti vuokra-asumista, jossa asumisen vakaus on turvattu. Asukas maksaa asumisoikeusmaksun ja saa vastineeksi ikuisen asumisoikeuden asuntoonsa. Asukas ei omista osuutta asunnosta eikä asukkaalla ole oikeutta osallistua omistajayhteisön päätöksentekoon. Pohjoismaisissa järjestelmissä asukas ostaa osuuden asumisoikeusyhdistyksestä, ja saa vastineeksi oikeuden käyttää yhdistyksen omistamaa asuntoa. Osuuksien hinnat ovat usein lähellä asuntojen markkinahintoja, ja järjestelmät ovat lähellä suomalaista asunto-osakeyhtiömallia. Asukasdemokratia ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ovat yleensä laajemmat kuin Suomessa. 
 
Asiasanat: asumisoikeus, asuminen 
 
Andersson, A, Tähtinen, T. 2016. REVIEW ON EUROPEAN RIGHT-OF-OCCUPANCY HOUSING SYSTEMS. PTT Working Papers 179 
 
Abstract: Right-of-occupancy is a type of housing between rental and owner occupied housing. There is no right-of-occupancy housing system in Europe that exactly corresponds to the Finnish system. This review describes European housing systems that have similarities with the Finnish right-of-occupancy housing. These include housing cooperatives and certain types of social rental housing. In Finland, right-of-occupancy is largely similar to rental housing, but in which the stability of housing is secured. The resident pays a right-of-occupancy fee and is in return entitled to occupy the apartment. The resident does not own any share of the apartment and has no right to participate in the decision making in the owner company. In the Nordic systems, the resident buys a share of the housing association and in return has a right to occupy a housing unit owned by the association. The prices of the shares are often close to the housing units’ market prices and the housing systems closely resemble the Finnish housing company model democratic control and influence are generally more extensive than in Finland. 
 
Key words: right-of-occupancy, housing