50. Katsaus eräisiin tulonjakoon liittyviin talouspoliittisiin näkökohtiin

Samuli Skurnik. 1985. KATSAUS ERÄISIIN TULONJAKOON LIITTYVIIN TALOUSPOLIITTISIIN NÄKÖKOHTIIN. Raportteja ja artikkeleita 49. ISBN 951-9083-54-5, ISSN 0357-7384. Tulonjaon kansantaloudellisten ja talouspoliittisten vaikutusten täsmällinen osoittaminen on komplisoitu tehtävä. Tämän vuoksi tulonjakoon liittyvien talouspoliittisten kysymyksenasettelujen tuominen laajempaan julkiseen keskusteluun ei ole kovinkaan helppoa. Tässä puheenvuorossa on pyritty tuomaan mahdollisimman yleistajuisessa muodossa esiin muutamia tulonjakokysymyksiin liittyviä talouspoliittisesti mielenkiintoisia ja oleellisia periaatteellisempia näkökulmia.