96. Kansainvälinen ja vertaileva näkökulma Suomen tuottavuuskehitykseen

JANNE HUOVARI – JUKKA JALAVA. 2007 KANSAINVÄLINEN JA VERTAILEVA NÄKÖKULMA SUOMEN TUOTTAVUUSKEHITYKSEEN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 96. 39 s. ISBN 978-952-559456-0 (NID), ISBN 978-952-5594-57-7 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF). ETLA, Keskusteluaiheita No. 1096, ISSN 0781-6847.

Tiivistelmä: Suomen arvonlisäys työtuntia kohden oli EU15, Yhdysvaltoja, Saksaa ja Ruotsia huonompi vuonna 1997. Tehdasteollisuudessa ja sen viidellä alatoimialalla sekä rakentamisessa ja tukkukaupassa Suomen työn tuottavuuden taso oli korkeampi kuin vertailumaissa. Vuonna 2004 Suomen työn tuottavuus oli tasoltaan saavuttanut EU15. Teollisuuden alatoimialoilla Suomi oli paras neljällä toimialalla sekä rakentamisessa ja tukkukaupassa. Nopeasti tuottavuuttaan Suomessa kasvattaneita toimialoja yhdistää se, että niiden kokonaistuottavuuden kasvu on ollut eurooppalaisittain nopeaa ja välituotekäytön kasvu taas Yhdysvaltojen vastaavia toimialoja nopeampaa. Eräillä heikon työn tuottavuuden kasvun teollisuustoimialoilla on hintojen nousu kompensoinut vaatimatonta tuottavuuskehitystä. Suomen työpanoksessa ja pääomapanoksessa on tapahtunut merkittävää valkokaulustumista ja tietokoneistumista.

Avainsanat:  KLEMS, työn tuottavuus, kasvutilinpito, välituotepanos, työpanos, pääomapanos, kokonaistuottavuus 
 
JANNE HUOVARI – JUKKA JALAVA. 2007. AN INTERNATIONAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVE ON FINNISH PRODUCTIVITY. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 96. 39 p. ISBN 978-952-5594-56-0 (NID), ISBN 978-952-5594-57-7 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF). ETLA Keskusteluaiheita No. 1096, ISSN 0781-6847.

Abstract: Finnish value added per hour in 1997 was lower than it was in EU15, the US, Germany and Sweden. In manufacturing and in five of its sub-industries, as well as in construction and wholesale the Finnish level of labour productivity was higher than in the aforementioned countries. Finnish labour productivity was on par with EU15 by 2004. In four manufacturing sub-industries and in construction and wholesale the Finnish performance was the best. A common feature in the Finnish industries exhibiting rapid productivity increase was in European comparison a brisk growth of multi-factor productivity and a larger increase in the contribution of intermediate inputs than in the US. Some low productivity industries have compensated their modest productivity gains with increased prices. Finnish labour and capital inputs have undergone shifts towards a burgeoning share of white collar labour as well as an extensive computerization.

Key words: KLEMS, labour productivity, growth accounting, intermediate input, labour services, capital services, MFP