56. Jordbrukets roll i olika utvecklingsteorier – En efterbliven sektor Eller en kraft för utveckling med exempel från Indien

John Sumelius. 1986. JORDBRUKETS ROLL I OLIKA UTVECKLINGSTEORIER – EN EFTERBLIVEN SEKTOR ELLER EN KRAFT FÖR UTVECKLING MED EXEMPEL FRÅN INDIEN. Raportteja ja artikkeleita 56. ISBN 051-9083-60-X. ISSN 0357-7384. Synen på lantbrukets betydelse i kampen mot fattigdomen i den tredje världen har förändrats sedan 1950-talet. I denna undersökning görs ett försök att reda ut denna förändring.