100. Intangible capital in the Finnish business sector, 1975-2005

JUKKA JALAVA – PIRKKO AULIN-AHMAVAARA – AKU ALANEN . 2007. INTANGIBLE CAPITAL IN THE FINNISH BUSINESS SECTOR, 1975-2005.  Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro. 100. 27 s. ISBN 978-9525594-66-9 (NID), ISBN 978-952-5594-67-6 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF)

Tiivistelmä: Tässä työpaperissa analysoidaan ensimmäistä kertaa Suomen yrityssektorin aineettomat investoinnit vuosina 1975–2005 käyttäen Corrado, Hulten ja Sichelin (2005, 2006) luomaa perinteistä laajempaa aineettomien investointien määritelmää. BKT ja investoinnit ovat muuttuneet painottomammiksi, kun sekä tieteellisten innovaatioiden että ns. taloudellisten kyvykkyyksien merkitys on kasvanut. Vuonna 2005 yrityssektorin aineettomat investoinnit olivat 14,2 miljardia euroa, eli 9 prosenttia suhteessa korjaamattomaan bruttokansantuotteeseen. Tulostemme mukaan investointiaste on korkeampi ja työn tulo-osuus alhaisempi kuin aiemmin on luultu. Kasvutilinpitolaskelmamme osoittivat, että työn tuottavuuden keskikasvu oli 0,48 prosenttiyksikköä korkeampi vuosina 1995–2000 ja 0,06 prosenttiyksikköä korkeampi vuosina 2000–2005 verrattuna nykyisen kansantalouden tilinpidon lukuihin. Aineettomien investointien käsittely investointeina korotti kokonaistuottavuuden keskikasvua 0,12 prosenttiyksikköä vuosina 1995–2000 ja 0,45 prosenttiyksikköä vuosina 2000–2005. On tapahtunut siirtymä uusiin, aineettomiin, korkeamman rajatuottavuuden omaaviin investointitavaroihin. Enää ei pelkästään ole kyse siitä kuinka paljon investoidaan, vaan siitä mihin yritykset investoivat.

Avainsanat: aineeton pääoma, kasvutilinpito, tuottavuus.  

JUKKA JALAVA – PIRKKO AULIN-AHMAVAARA – AKU ALANEN . 2007. INTANGIBLE CAPITAL IN THE FINNISH BUSINESS SECTOR, 1975-2005. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No.100. p. 27. ISBN 978-9525594-66-9 (NID), ISBN 978-952-5594-67-6 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF)

Abstract: This paper is the first effort to analyze the intangible investments of the Finnish non-financial business sector in 1975–2005 with a heretofore unseen scope of intangible investments in line with the definition of Corrado, Hulten and Sichel (2005, 2006). Not only GDP but also investments have become more weightless as the importance of scientific innovative property and economic competencies has increased. In 2005 Finnish business intangible investments amounted to 14.2 billion euro, which was 9 per cent in relation to (unrevised) GDP. Our results imply higher investments rates and lower labor shares than traditionally thought. Comparing our new results with SNA93-type growth decompositions we found that our revision increased the average growth rate of labor productivity by 0.48 percentage points in 1995–2000 and 0.06 percentage points in 2000–2005. Capitalizing intangible investments decreased the measure of our ignorance by 0.12 percentage points in 1995–2000 and 0.45 in 2000– 2005. A shift to new, intangible, investments with higher marginal products than traditional capital has taken place. It is not any longer solely a matter of how much is invested, but what it is firms invest in.

Keywords: intangible capital, growth accounting, productivity.