73. Hankintahakkuiden kannattavuus metsänomistajan ja metsäteollisuuden kannalta

Kauko Koljonen. 1988. HANKINTAHAKKUIDEN KANNATTAVUUS METSÄNOMISTAJAN JA METSÄTEOLLISUUDEN KANNALTA. Raportteja ja artikkeleita 73. ISBN 951-9083-81-2, ISSN 0357-7384. Hankintahakkuiden kannattavuudesta on tehty tutkimuksia Suomessa varsin vähän. Tutkimustietoja kannattavuudesta ja siihen vaikuttavista hakkuun ja lähikuljetuksen yksikköhinnoista ja -kustannuksista tarvittaisiin kuitenkin mm. vuosittaisissa puun hintasuositusneuvotteluissa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin tarkastella hankintahakkuiden kannattavuutta sekä metsänomistajien että metsäteollisuuden näkökulmasta. Tutkimus perustuu keskeisiltä osiltaan haastatteluaineistoon, joka on kerätty runsaalta 500 metsänomistajalta 19 piirimetsälautakunnan alueelta.