21. Growth of the Smallest: Determinants of Small Firm Growth during Strong Macroeconomic Fluctuations

KANGASHARJU, Aki, 1999. GROWTH OF THE SMALLEST: DETERMINANTS OF SMALL FIRM GROWTH DURING STRONG MACROECONOMIC FLUCTUATIONS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 21 (Helsinki September 1999). 20 s. ISBN 952-5299-04-X, ISSN-1455-4623.

Abstract. The present paper investigates the determinants of small firm growth in Finland during the strong economic fluctuations of the years 1988-1995. The paper utilises longitudinal data on 26 057 owner-managers and their associated small firms. Results support the life-cycle effect of a firm, i.e. new firms have higher growth probability than older ones, providing that the firms considered survive. In a similar vein, firms run by younger owner-managers have higher growth probability than those run by older counterparts. Results also indicate that economic fluctuations strongly affect the growth probability of small firms. On the other hand, results indicate that, once corrected for the level effects, the probability of growth was affected by the firm and owner-manager characteristics virtually the same way over the entire business cycle.

Keywords: Small firms, growth, the business cycle 
 
KANGASHARJU, Aki, 1999. PIENYRITYSTEN KASVU: KASVUN TEKIJÄT VOIMAKKAIDEN SUHDANNEVAIHTELUJEN OLOISSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 21. 20 s. ISBN 952-5299-04-X, ISSN-1455 4623.

Tiivistelmä: Tässä työssä tutkitaan pienyritysten kasvun taustatekijöitä Suomessa vuosina 1988-1995, joita luonnehtivat voimakkaat suhdannevaihtelut. Aineistona käytetään Työssäkäyntitilastosta ja Yritysrekisteristä poimittua otosta, jossa on tietoa 26 057 yrittäjästä ja heidän yrityksestään. Saadut tulokset tukevat ns. elinkaarihypoteesia, jonka mukaan hengissä säilyneiden yritysten joukossa nuoremmilla yrityksillä on korkeampi yrityksen kasvun todennäköisyys kuin vanhemmilla. Samalla tapaa havaitaan, että nuorempien yrittäjien yritykset kasvavat todennäköisemmin kuin vanhempien yrittäjien yritykset. Tulokset myös osoittavat, että suhdanteet vaikuttavat voimakkaasti kasvutodennäköisyyteen. Lamavuosina 1990-1992 yritysten kasvutodennäköisyys oli noin puolet siitä mitä ne olivat vuosina 1988-1990 tai 1993-1995. Toisaalta tulokset osoittavat, että suhdannevaihtelut eivät muuta sitä tapaa, jolla yrittäjän ja yrityksen piirteet vaikuttavat kasvun todennäköisyyteen.

Avainsanat: Pienyritykset, kasvu, suhdannevaihtelut