112. Free trade agreement (TDCA) between South Africa and the European Union – An exemplar for the economic partnership agreements

KALLE LAAKSONEN. 2008. FREE TRADE AGREEMENT (TDCA) BETWEEN SOUTH AFRICA AND THE EUROPEAN UNION – AN EXEMPLAR FOR THE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENTS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers 112. p 39. ISBN 978-952-224-005-7 (PAP), ISBN 978-952224-006-4 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF).

Abstract: The Republic of South Africa is both economically and politically measured the most significant Sub-Saharan African country. The gross domestic product of South Africa constitutes one third of the total sum of the GDPs of that region. The economy of South Africa is, however, in many ways divided. The reason for the splitting of society and economy is mostly the long apartheid era, when the population was separated according to race. In spite of the changes in trade markets, the economic development of South Africa has during the last decade not been as strong as expected after apartheid. Free trade between the EU and the Republic of South Africa is considered to be some kind of an exemplar also to those free trade agreements that will be implemented according to the Cotonou Convention between the EPA areas and the EU. There are not very strong signs of trade diversion to trade between the EU and South Africa on the cost of trade with the rest of the world.

Key words: South Africa, free trade, growth of trade, EPA 
 
KALLE LAAKSONEN. 2008. FREE TRADE AGREEMENT (TDCA) BETWEEN SOUTH AFRICA AND THE EUROPEAN UNION – AN EXEMPLAR FOR THE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENTS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers 112. p 39. ISBN 978-952-224-005-7 (PAP), ISBN 978-952224-006-4 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF).

Tiivistelmä: Etelä-Afrikan tasavalta on taloudellisesti ja poliittisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan keskeisin maa. Etelä-Afrikan kansantuote on kolmannes tämän alueen kansantuotteesta. Etelä-Afrikan talous on kuitenkin monella tavalla jakautunut. Osa taloudesta on modernia, huipputeknologiaan perustuvaa liiketoimintaa. Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän jakautuminen johtuu suurelta osin pitkästä apartheidpolitiikan kaudesta. Etelä-Afrikan talouskehitys ei ole kuluneen vuosikymmenen aikana lunastanut täysin niitä odotuksia, joita siihen apartheidin päättymisen jälkeen asetettiin. Vapaakauppaa EU:n ja Etelä-Afrikan välillä pidetään esikuvana myös niille vapaakauppahankkeille, joita toteutetaan Cotonou-sopimuksen mukaisesti EPAalueiden ja EU:n välillä. EU:n ja Etelä-Afrikan välisessä kaupassa ei ole nähtävissä kovin vahvoja merkkejä, jotka kertoisivat siitä, että kauppaa olisi siirtynyt EU:n ja Etelä-Afrikan väliseen kauppaan muun kauppavaihdon kustannuksella.

Avainsanat: Etelä-Afrikka, vapaakauppa, kaupan kasvu, EPA