103. EY:n vaikutukset maatalouden eri tuotantosuunnissa

Tapani Sirviö. 1992. EY:N VAIKUTUKSET MAATALOUDEN ERI TUOTANTOSUUNNISSA. Raportteja ja artikkeleita 103. ISBN 951-8950-12-1, ISSN 0357-7384. Käsillä olevassa tutkimuksessa on pyritty selvittämään käytettävissä olevien tilastoaineistojen avulla maatalouden sopeutumistarpeiden suuruutta maatalouden eri tuotantosuunnissa ja eri alueilla. Tutkimuksen lähestymistapa on luonteeltaan staattinen. Maatilojen taloudelliset tulokset on määritetty ensin suomalaisin tuottaja- ja tuotantopanoshinnoin ja verrattu tilannetta Saksan hinnoin laskettuun taloudelliseen tulokseen. Tässä vaiheessa ei ole arvioitu sitä, millä tavalla esimerkiksi tilakoon kasvu helpottaisi maatalouden sopeutumista eri tuotantosuunnissa ja eri alueilla.