107a. EY:n epäedullisten maatalousalueiden tukijärjestelmä ja sen soveltuvuus Suomeen

Tuomas Kuhmonen – Jaap H. Post – Dirk Strijker – Ida J. Terluin. 1992. EY:N EPÄEDULLISTEN MAATALOUSALUEIDEN TUKIJÄRJESTELMÄ JA SEN SOVELTUVUUS SUOMEEN. Raportteja ja artikkeleita 107a. ISBN 951-8950-18-0, ISSN 0357-7384. EY:ssä vuonna 1975 laadittu epäedullisten alueiden tukijärjestelmä on selvästi merkittävin yhteisön alueellisen maatalouspolitiikan tukikeino. Mikäli Suomi liittyy yhteisön jäseneksi, korvaa tarkasteltava tukijärjestelmä kansalliset suorat maataloustuet. Tutkimuksessa pyrittiinkin selvittämään tämän järjestelmän soveltamista Suomessa ja tukien tulovaikutuksia.