95. EY-jäsenyyden vaikutuksista EFTA-maiden maataloudelle

Tuomas Kuhmonen. 1991. EY-JÄSENYYDEN VAIKUTUKSISTA EFTA-MAIDEN MAATALOUDELLE. Raportteja ja artikkeleita 95. ISBN 951-8950-04-0, ISSN 0357-7384. EFTA-maat Suomea lukuunottamatta ovat jo melko varhaisessa vaiheessa tehneet selvityksiä siitä, mitä EY:n täysjäsenyys merkitsisi maataloudelle. Käsillä olevassa raportissa on tarkasteltu verraten seikkaperäisesti näitä EFTA-maiden tutkimusten tuloksia. Selvityksessä on tehty myös karkea arvio siitä, millaiset EY-jäsenyyden lyhyen aikavälin vaikutukset olisivat Suomen maataloudessa.