138. European Competition Policy in the Finnish Forest Sector

Uusivuori, Jussi – Mykkänen, Reijo. 1996. European competition policy in the Finnish Forest Sector. Raportteja ja artikkeleita N:o 138. ISBN 951-8950-53-9, ISSN 0357-7384. Tämä tutkimus käsittelee Suomen metsäsektoria eurooppalaisen kilpailupolitiikan näkökulmasta. Aihetta käsitellään toimialan taloustieteen keinoin. Metsäsektorin markkinoiden rakennetta, toimintaa ja suorituskykyä kuvataan liiketaloudellisin tunnusluvuin.

Uusivuori, Jussi – Mykkänen, Reijo. 1996. European competition policy in the Finnish Forest Sector. Reports and Discussion Papers No. 138. ISBN 951-8950-53-9, ISSN 0357-7384. This study deals with the Finnish forest sector from the standpoint of European competition policy. The issue is analyzed by means of industrial economics to cover the structure, conduct and performance aspects of the sector.