74. Euroopan yhteisön maatalouspolitiikka

Seppo Aaltonen. 1988. EUROOPAN YHTEISÖN MAATALOUSPOLITIIKKA. Raportteja ja artikkeleita 74. ISBN 951-9083-82-0, ISSN 0357-7384. Euroopan yhteisöjen integraatio koskee monin tavoin myös Suomen maataloutta ja elintarvikesektoria, kuten meneillään oleva GATT:n ns. Uruguain kauppaneuvottelukierroskin. Tässä selvityksessä on kuvattu EC:n yhteisen maatalouspolitiikan keskeiset osa-alueet tavoitteena tuoda esille yhteisön hinta-, rahoitus- ja valuuttapolitiikan toimintaperiaatteet. Yhteisömaiden maatalouden välillistä verotusta on lisäksi käsitelty luhyesti marraskuussa 1988 ilmestyneessä PTT:n raportissa (PTT:n raportteja ja artikkeleita N:o 71).