96. Euroopan yhteisön maatalouden valuuttakurssijärjestelmä

Panu Kallio. 1991. EUROOPAN YHTEISÖN MAATALOUDEN VALUUTTAKURSSIJÄRJESTELMÄ. Raportteja ja artikkeleita 96. ISBN 951-8950-05-9, ISSN 0357-7384. Tässä tutkimuksessa on pyritty kuvaamaan agrimonetaarisen järjestelmän toimintaperiaatteita. Tutkimuksessa on myös laskettu agrimonetaarisen järjestelmän poistamisen hyvinvointivaikutukset ja vaikutukset tuottajien bruttotuloihin yhden tuotteen (ohra) osalta.