163. Euroopan unionin tuki metsätaloudelle ja Agenda 2000 -uudistus

TOIVONEN, RITVA – MÄKI, PÄIVI – ENROTH, RAIJA-RIITTA. 1999. EUROOPAN UNIONIN TUKI METSÄTALOUDELLE JA AGENDA 2000 –UUDISTUS. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 163. ISBN 952-5299-00-7, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Hankkeessa selvitettiin Euroopan unionin metsätukia vuosina 1994-1999 ja arvioitiin Agenda 2000 –uudistuksen vaikutuksia metsätukien osalta. Metsätalouden EU-hankkeisiin budjetoitu rahoitus (EMOTR) vuosina 1994-1999 on runsaat 2,5 miljardia ecua. Yksittäisistä jäsenvaltioista Espanjaan näyttää kohdentuneen huomattavin osuus tuista. Saksa, Italia, Irlanti, Ranska, Portugali ja Kreikka ovat seuraavaksi suurimmat tuen kohdealueet. Esimerkiksi Suomen, Ruotsin ja Itävallan osuudet ovat suhteellisen vähäiset. Agenda 2000 –uudistus laajentaa metsätalouden tukiperusteita, mikä saattaa lisätä kiinnostusta EU:n metsätukiin. Metsitystä on ilmeisesti mahdollista tukea aiempaa laajemmin ja ympäristön merkitys tukiperusteena voimistuu. Suomessa metsäkeskuksissa vaikuttaa olevan kasvavaa kiinnostusta metsätalouden tukihankkeisiin. EU:n metsätukien tarkempi seuranta jatkossa parantaisi mahdollisuuksia arvioida näiden vaikutuksia ja kehittää tukijärjestelmää.

Avainsanat: Metsätalous, tuet, Euroopan unioni, Agenda 2000

TOIVONEN, RITVA – MÄKI, PÄIVI – ENROTH, RAIJA-RIITTA. 1999. EUROPEAN UNION´S SUBSIDIES FOR FORESTRY AND AGENDA 2000. Pellervo Economic Research Institute reports no. 163 (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland). ISBN 952-5299-00-7, ISSN 1456-3215.

ABSTRACT: The study presents an overview of EU-subsidies for forestry during 1994-1999, and discusses the effects of Agenda 2000 program on forestry. The total EU-subsidies (EAGGF) for forestry during 1994-1999 are estimated at over Ecu 2,5 billion. Spain is the biggest recipient of forestry subsidies followed by Germany, Italy, Ireland and France. Agenda 2000 expands the grounds to grant EU-subsidies to forestry. This may increase interest for such subsidies within EU-member countries, including Finland. Statistics on EU´s forestry related subsidies are rather incomplete. Better availability of information about forestry subsidies would be useful when further developing EU´s forestry subsidy system and evaluating the impacts.

Key words: Forestry, subsidies, European union, Agenda 2000