134. EU-jäsenyyden vaikutus Suomen sikatalouteen

Hemmilä, Tero. 1995. EU-jäsenyyden vaikutus Suomen sikatalouteen. Raportteja ja artikkeleita n:o 134. ISSN 951-8950-48-2, ISSN 0357-7384. Tutkimuksessa selvitettiin Suomen sikatalouden toimintaedellytyksiä ja sopeutumistarvetta EU:ssa. Keskeisenä tavoitteena oli selvittää niitä tilatason ongelmakohtia, jotka vaikuttavat keskeisesti tuotannon kannattavuuteen.