13. Esseitä osuuskunnan tuotanto-, hinnoittelu- ja investointikäyttäytymisestä

Raija Volk. 1993. ESSEITÄ OSUUSKUNNAN TUOTANTO-, HINNOITTELU- JA INVESTOINTIKÄYTTÄYTYMISESTÄ. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o 13. Espoo 1993. ISBN 951-8950-26-1, ISSN 0357-5055.

Tämän tutkimuksen aika on peräisin Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa tehdystä havainnosta, että Suomessa ja yleensäkin maailmalla ei ole paljonkaan osuuskuntien talouteen ja rahoitukseen liittyvää tutkimusta. PTT:n toimitusjohtaja, professori Pertti Kukkosen aloitteesta laadin aikoinaan esitutkimuksen osuuskuntient aloudesta. Aiheesta versoi vähitellen tämä opinnäytetyö.

Raija Volk. ESSAYS ON PRODUCTION, PRICING AND INVESTMENT OF COOPERATIVES. Pellervo Economic Research Institute Publications No. 13. Helsinki 1993. ISBN 951-8950-26-1, ISSN 0357-5055.