21. Essays on family migration and geographical mobility in Finland

Nivalainen, Satu. 2010. ESSAYS ON FAMILY MIGRATION AND GEOGRAPHICAL MOBILITY IN FINLAND. PTT Publications 21. p. 192. ISBN 978-952-224-048-4 (NID), ISSN 0357-5055 (NID), ISBN 978-952-224-0491 (PDF), ISSN 1796-4768 (PDF).

Abstract: The thesis inspects family migration and geographical mobility in Finland during the 1990s and early 2000s. The thesis sheds more light on the nature of geographical mobility by identifying the characteristics of migrants and commuters, and by inspecting the consequences of mobility decisions to families and regions. The study consists of four separate articles. The first article deals with the determinants of family migration, separating long and short distance moves, and the second one with the employment consequences of family migration. Migration between urban and rural areas is studied in the third article, and the fourth one examines commuting as an alternative for migration.

Keywords: family migration, distance, employment, urban, rural, commuting 
 
Nivalainen, Satu. 2010. ESSEITÄ PERHEIDEN MUUTOSTA JA MAANTIETEELLISESTÄ LIIKKUVUUDESTA SUOMESSA. PTT julkaisuja nro 21. 192 s. ISBN 978-952-224-048-4 (NID), ISSN 0357-5055 (NID), ISBN 978952-224-049-1 (PDF), ISSN 1796-4768 (PDF).

Tiivistelmä: Väitöskirja keskittyy perheiden muuttoon ja maantietelliseen liikkuvuuteen Suomessa 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Tutkielma valottaa maantieteellisen liikkuvuuden luonnetta selvittämällä muuttajien ja pendelöijien ominaisuuksia ja tarkastelemalla liikkuvuuspäätösten seurauksia perheille ja alueille. Tutkielma koostuu neljästä erillisestä artikkelista. Ensimmäinen artikkeli tutkii perheiden muuton taustatekijöitä, erottaen pitkän ja lyhyen matkan muuton. Seuraava artikkeli käsittelee perheiden muuton työllisyyseurauksia. Kaupunki- ja maaseutualueiden välistä muuttoa tutkitaan kolmannessa artikkelissa ja neljäs artikkeli tarkastelee pendelöintiä muuttamisen vaihtoehtona.

Avainsanat: perheiden muutto, etäisyys, työllisyys, kaupunki, maaseutu, pendelöinti