68. Eri elinkeinojen asema maaseudun työllisyydessä ja tulonmuodostuksessa

Ilpo Survo. 1988. ERI ELINKEINOJEN ASEMA MAASEUDUN TYÖLLISYYDESSÄ JA TULONMUODOSTUKSESSA. Raportteja ja artikkeleita 68. ISBN 951-9083-76-6, ISSN 0357-7384. Tämä tutkimus kuuluu laajaan Suomen Akatemian aloitteesta käynnistettyyn Maaseudun elinvoimaisuus -tutkimusohjelmaan. Vuosille 1986-1988 ajoittuva tutkimusohjelma on viiden tutkimuslaitoksen ja korkeakoulun monitieteinen yhteistutkimus, jossa yhdistyvät kansantaloudellinen, aluetieteellinen, yritystaloudellinen ja sosiologinen näkökulma maaseudun kehitykseen ja kehittämiseen.