9. Entrepreneurship and Innovative Inclinations in the Finnish Countryside

KANGASHARJU, AKI JA HYRSKY, KIMMO. 1998.  ENTREPRENEUSHIP AND INNOVATIVE INCLINATIONS IN THE FINNISH COUNTRYSIDE. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 9 (May 1998). 15 p. (Pellervo Economic Research Institute PTT; Eerikinkatu 28 A, FIN 00180 Helsinki, Finland). ISBN 951-8950-81-4. ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: This paper investigates inclinations of individuals to innovative style of problem-solving and decision-making using the Adaption-Innovation Inventory developed by Michael Kirton. This KAI Inventory conceptualizes individuals as falling on a continuum ranging from an extreme adaptor to an extreme innovator. Adaptors try to operate more efficiently within existing boundaries, whereas innovators tend to break down existing barriers and often develop new paradigms. KAI is used to measure the degree of these two different styles of problem-solving among Finnish entrepreneurs and non-entrepreneurs. The results obtained for Finland were largely in accordance with the findings of previous KAI studies for other countries. Namely, 1) entrepreneurs significantly out-scored the nonentrepreneurs and 2) business founders scored much higher than non-founders. The KAI mean score for the sample of 1,479 observations was 88.79, which implies that the respondents are more inclined to adaptive than innovative-type of problem-solving. This result tends to reflect the high share of the rural population in the sample as well as the adaptive-oriented attitudes and behaviors in the Finnish countryside, since the respondents of the urban areas gained significantly higher scores than those living in rural areas.

Key words: KAI, innovators, adaptors, entrepreneurs 
 
KANGASHARJU, AKI JA HYRSKY, KIMMO. 1998. YRITTÄJYYS JA INNOVATIIVINEN AJATTELUTAPA MAASEUDULLA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o. 9 (May 1998). 15 s. (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT; Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki). ISBN 951-8950-81-4. ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Tässä työssä tarkastellaan päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutyylejä käyttämällä Michael Kirtonin kehittelemää Adaption-Innovation -kyselyä. Tämä KAI-kysely perustuu ajatukseen, jonka mukaan yksilöiden päätöksenteko- ja ongelmanratkaisutyylit voidaan sijoittaa jatkumolle, jonka ääripäitä luonnehditaan adaptiiviseksi ja innovaatiiviseksi tyyliksi. Adaptiivisen tyylin ihminen koettaa 'tehdä paremmin' olemassa olevan paradigman puitteissa, kun taas innovatiivisen tyylin ihminen koettaa 'tehdä eri tavoin' mahdollisesti murtamalla myös ongelman ympärillä oleva viitekehys. Tässä työssä mitataan, kuinka adaptiivisia tai innovatiivisia ovat 25-49 -vuotiaat yrittäjät ja muu väestö aineistossa, joka pääosin kerättiin Keski-Suomen maaseudulla. Tulokset olivat kaiken kaikkiaan linjassa muissa maissa tehtyjen tutkimusten kanssa, sillä yrittäjät havaittiin muuta väestöä innovatiivisemmin ajatteleviksi ja perustajayrittäjät havaittiin innovatiivisemmin ajatteleviksi kuin yrittäjät, jotka eivät olleet itse perustaneet yritystään. Tulosten mukaan vastaajat olivat keskimäärin adaptiivisia sillä 32-kohtaisen KAI-kyselyn keskiarvo oli 88.79, kun teoreettinen keskiarvo on 96. Tämä tulos heijastelee suurta maaseutuväestön osuutta otoksessa, sillä kaupungissa suurimman osan elämästään asuneet saivat tilastollisesti merkitsevästi innovatiivisemman KAI-tuloksen kuin ihmiset, jotka olivat asuneet suurimman osan elämästään maaseudulla.

Avainsanat: KAI, innovatiivisuus, adaptiivisuus, yrittäjät