81. Empiirisen yritysverotutkimuksen lähtökohdista – Yritysverojärjestelmän taloudellisten vaikutusten tutkimus yritysaineistolla, englantilaisesimerkki ja PTT:n tutkimushankkeen esittely

Samuli Skurnik. 1989. EMPIIRISEN YRITYSVEROTUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDISTA – YRITYS-VEROJÄRJESTELMÄN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN TUTKIMUS YRITYSAINEISTOLLA, ENGLANTILAISESIMERKKI JA PTT:N TUTKIMUSHANKKEEN ESITTELY. Raportteja ja artikkeleita 81. ISBN 951-8950-89-8, ISSN 0357-7384. Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa on ollut vuodesta 1986 lähtien vireillä hanke yritysverotusta kartoittavan laajemman tutkimusprojektin toteuttamisesta. Projektin yleispäämääränä on ollut pyrkimys saada aikaan johdonmukaisen analyyttisen tarkastelukehitkon puitteissa empiirinen peruskartoitus suomalaisyritysten tuloverotuksesta. Tämä raportti on ensimmäinen PTT:n yritysveroprojektista julkaisava selvitys.