2. Elintarvikkeiden ulkomaankauppa EU-jäsenyyden alussa

af URSIN, ANNE, 1997. Elintarvikkeiden ulkomaankauppa EU-jäsenyyden alussa. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 2 (1997), 27 s. (Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, ISBN 9518950-67-9, ISSN 1455-4623). 
 
TIIVISTELMÄ. EU-jäsenyys toi suuria muutoksia Suomen elintarviketalouteen ja elintarvikkeiden ulkomaankauppaan. Jäsenyyden myötä suomalaiset elintarvikkeet ovat avoimessa kilpailutilanteessa unionin sisämarkkinoilla. Tässä työpaperissa tarkastellaan elintarvikkeiden ulkomaankaupan reaktioita EU-jäsenyyden kahtena ensimmäisenä vuonna.  Elintarvikkeiden sisämarkkinakauppa on edelleen pääosin melko vähäistä, vaikka kasvuprosentit markkinoiden avautuessa ovat olleet osin hyvinkin suuria. Vienti on lähinnä suuren Venäjän kaupan osuuden takia ollut viimevuosina ailahtelevaa. Kotimaan elintarvikehintojen aleneminen lisäsi kulutusta, joten elintarvikkeiden viennissä ei ehkä vielä ole ollut mahdollisuuksia tai edes tarvetta täysipainoiseen panostukseen.  Lihatuotteissa sianlihan ulkomaankauppa on kasvanut nopeiten. EU-jäsenyys on vaikuttanut merkittävästi myös juuston tuontiin. Tuonti on näyttänyt heikentävän kotimaisten arkijuustojen markkina-asemaa. Sinihomejuustot taas pikemminkin täydentävät kotimaisia juustovalikoimia. Jogurtti on tuote, jolla käydään ristikkäiskauppaa. Ulkomaiset ranskanperunat ovat saavuttaneet jo merkittävän markkinaosuuden Suomessa.

Avainsanat: Ulkomaankauppa, elintarvikkeet, EU-jäsenyys, ristikkäiskauppa. 
 
af Ursin, Anne, 1997. Foreign trade in foodproducts during the beginning of the Finnish membership in EU. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 2, 150, 27 p. (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, ISBN 951-8950-67-9, ISSN 1455-4623).  
 
ABSTRACT. EU-membership has brought about fundamental changes in the Finnish food industry and foreign trade of food products. Being part of the large European food markets the Finnish food processors now face open competition. This paper studies the reactions in food trade during the first two years of EU-membership.  It turned out that the intra-industry trade in food products hardly has changed at all during the first two years of the membership. Still, due to the previously very low levels of foreign trade in food products, in some product groups the growth rates in trade have been quite considerable.  In the past few years food exports have been very volatile due to large exports to Russia. On the other hand, the unexpectedly steep drop in consumer prices has increased domestic food consumption. Therefore the home market has absorbed rather easily, for example, the whole domestic production of beef.   In the meat subsector the trade in pork has grown the fastest. The import of bulk cheese (f.ex. emmental) seems to have eaten market share from the domestic producers, whereas import of bluecheese rather has widened the selections. There has been plenty of intra-industry trade in youghourts whereas foreign french fries have gained a substantial market share in Finland.

Key words: Foreign trade, food, EU-membership, intra-industry trade.