71. Elintarvikkeiden liikevaihtoverotuksesta Suomessa ja eräissä muissa maissa

Seppo Aaltonen. 1988. ELINTARVIKKEIDEN LIIKEVAIHTOVEROTUKSESTA SUOMESSA JA ERÄISSÄ MUISSA MAISSA. Raportteja ja artikkeleita 71. ISBN 951-9083-79-0, ISSN 0357-7384. Elintarvikkeiden liikevaihtoverotus on Suomessa toteutettu kansainvälisestikin ajatellen poikkeuksellisella tavalla. Nimenomaan alkutuotevähennysjärjestelmän todellinen luonne on jäänyt useille varsin vieraaksi. Kun maassamme lisäksi valmistellaan välillisen verotuksen uudistamista, on PTT:ssa nähty tarpeelliseksi julkaista lyhyt kuvaus elintarvikkeiden liikevaihtoverotuksen kehityksestä ja alkutuotevähennysjärjestelmän vaikutuksista elintarvikkeiden hintoihin. Raportissa on tehty myös katsaus Pohjoismaiden ja Euroopan yhteisömaiden elintarvikkeiden liikevaihtoverotukseen.