195. Elintarvikkeiden kulutus Suomessa

Johannes Piipponen – Suvi Rinta-Kiikka – Kyösti Arovuori. 2018. PTT työpapereita 195. Elintarvikkeiden kulutus Suomessa.  

Tiivistelmä Tässä raportissa kuvataan Suomessa tapahtuneita muutoksia elintarvikkeiden kulutuksessa. Lisääntynyt tieto ja kuluttajien kiinnostus ruoan terveellisyyttä, elintarvikkeiden turvallisuutta, laatua ja ravintoarvoa kohtaan ohjaavat kulutusta kohti yksilöllisempää, itselle sopivaa ruokavaliota. Erikoisruokavalion noudattaminen on nykyään aiempaa yleisempää. Pitkällä aikavälillä kulutustottumusten katsotaan muuttuneen terveellisemmiksi. Erot ikäryhmien välillä ruuan kulutuksessa ovat kasvaneet ja esimerkiksi ikäryhmien ääripäiden kulutus voi erota huomattavasti. Myös elintarviketuotannon laajemmat vaikutukset eläimiin ja ympäristöön kiinnostavat kuluttajia. 

Asiasanat: elintarvikkeet, ruoan kulutus

Johannes Piipponen – Suvi Rinta-Kiikka – Kyösti Arovuori. 2018. PTT Working Papers 195 Consumption of food supplies in Finland.

Abstract: The study examines changes in food consumption patterns in Finland. With consumers having access to an increase in information and with greater interest in wholesome, safe and good-quality food, better opportunities exist for more personalized diets and consumption. Specialty diets have become more common, and food con-sumption habits seem to be healthier than before. However, differences in consumption between age groups have widened and especially those between the end classes of the age groups differ notably. At the same time, environmental and other impacts of food production are of interest to consumers.

Keywords: Food supplies, consumption