120. Elintarvikeyrityksen strategiavalinta: Kasviöljy- ja margariini-teollisuus EU-jäsenyyden kynnyksellä

Heikki Isosaari. 1994. ELINTARVIKEYRITYKSEN STRATEGIAVALINTA: KASVIÖLJY- JA MARGARIINITEOLLISUUS EU-JÄSENYYDEN KYNNYKSELLÄ. Raportteja ja artikkeleita N:o 120. ISBN 951-8950-34-2, ISSN 0357-7384. Tämän tutkimuksen kohdetoimialoiksi on valittu kasvisöljy- ja margariiniteollisuus. Kohdetoimialoilla on tärkeä merkitys kotimaisia maataloustuotteita jalostavana teollisuutena. Tässä tutkimuksessa ennakoidaan EU-jäsenyyden vaikutuksia kohdetoimialoille. Lisäksi havainnoidaan kohdetoimialojen sopeuumisongelmia sekä arvioidaan EU-jäsenyyden mukanaan tuomia muutoksia kotimaisen maataloustuotannon ja jalostusteollisuuden välisiin suhteisiin.