144. Elintarviketeollisuuden tulevaisuudenkysymykset. Esitutki-mus

Kalle Laaksonen (toim.) 1996. Elintarviketeollisuuden tulevaisuudenkysymykset: Esitutkimus. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, Raportteja ja artikkeleita N:o 144. ISBN 951-8950-59-8, ISSN 0357-7384. Esitutkimus "Elintarviketeollisuuden tulevaisuudenkysymykset 2000-luvulla" etsii lähtökohtia tarkasteluille, joilla kartoitetaan elintarviketeollisuuden kehitystä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoitus jatkaa tutkimusta hankkeella, jossa hahmotetaan yksityiskohtaisemmat vaihtoehdot mahdollisista kehityssuunnista.