44. Constructing an Index for Regional Competitiveness

HUOVARI, JANNE – KANGARHARJU, AKI – ALANEN, AKU. 2001. CONSTRUCTING AN INDEX FOR REGIONAL COMPETITIVENESS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 44. 23 p. ISBN 952-5299-38-4, ISSN 1455-4623.

ABSTRACT: This paper constructs an index to measure regional variations in competitiveness. Regional competitiveness is defined as an ability of regions to perpetuate and attract mobile production factors. The index contains available statistical indicators that approximate regional variations in human capital, innovativeness, agglomeration and accessibility. We find that the index is highly correlated with traditional long-term indicators of economic well-being, such as per capita GDP and personal income. However, the association between the index and short-term outcome indicators, such as change in production, employment and population is clearly lower than that in the long-term indicators. We conclude that our index, which captures various aspects of competitiveness, is essentially a long-term indicator, and its evolution can be described by traditional terms known as cumulative causation and vicious circles.

Keywords: Competitiveness, Index, Regional.

HUOVARI, JANNE – KANGARHARJU, AKI – ALANEN, AKU. 2001. INDEKSI ALUEELLISELLE KILPAILUKYVYLLE. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 44. 23 p. ISBN 952-5299-38-4, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Tutkimuksessa kartoitetaan alueiden kilpailukyvyn kannalta keskeisiä ominaisuuksia ja resursseja ja muodostetaan Suomen seutukunnille kilpailukykyindeksi. Tutkimuksessa päädytään siihen, että alueellisen kilpailukyvyn kannalta keskeiset mitattavat resurssit ovat inhimillinen pääoma, innovatiivisuus, keskittyminen ja saavutettavuus. Näitä neljää kilpailukyvyn osa-aluetta kuvaamaan on valittu kolmesta viiteen resurssi-indikaattoria, joista kilpailukyvyn osa-alueita kuvaavat osaindeksit ja kilpailukykyindeksi on laskettu. Osaindeksien antama kuva resurssien jakaantumisesta seutukuntien kesken on hyvin samanlainen. Parhaimman kilpailukyvyn omaavat seutukunnat pärjäävät yleensä kaikilla osa-alueilla hyvin. Näitä ovat keskeiset kaupunkiseutukunnat ja erityisesti yliopistoseutukunnat. Samat seutukunnat ovat yleensä myös taloudellisesti hyvin menestyneitä seutukuntia ja kilpailukykyindeksi korreloikin erittäin hyvin seutukuntien taloudellista menestystä kuvaavien väestöön suhteutetun alueellisen BKT:n ja ansiotulojen kanssa. Vaikka hyvän kilpailukyvyn omaavat seutukunnat ovat kasvaneet viime vuosina keskimääräistä nopeammin, on yhteys kilpailukykyindeksin ja kasvun välillä kuitenkin heikompi. Kilpailukykyindeksi kuvaakin seutukuntien pitkän aikavälin menestysedellytyksiä. Tämä työpaperi on lyhyempi englanninkielinen versio tutkimuksen suomenkielisestä julkaisusta Alueiden kilpailukyky, PTT:n  raportteja No. 176.

Avainsanat: Kilpailukyky, indeksi, alueellinen.