174. Collaboration between Dairy Farms and Crop Farms in Combined Crop Rotation

Rinta-Kiikka, S. 2015. COLLABORATION BETWEEN DAIRY FARMS AND CROP FARMS IN COMBINED CROP ROTATION. PTT Working Papers 174. 49 pages. ISBN 978-952-224-178-8 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: This paper presents the key results of a choice experiment study analyzing which contract terms would encourage dairy farms and crop farms to combine their crop rotations and collaborate in field operations. Of special interest was combined crop rotation and machinery, labor, and money movements between collaboration partners. The results suggest that producers are not willing to choose collaboration over no collaboration. Altogether, 87% of respondents already collaborated with another farm, so this result does not reflect the interest of producers in collaboration in general, but rather in combined crop rotation. Financial compensation paid between farms is not a critical issue if the collaboration is in other ways beneficial.

Keywords: structural change, collaboration between farms, combined crop rotation, choice experiment, latent class model

Rinta-Kiikka, S. 2015. COLLABORATION BETWEEN DAIRY FARMS AND CROP FARMS IN COMBINED CROP ROTATION. PTT työpapereita 174. 49 sivua. ISBN 978-952-224-178-8 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä:Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millaiset sopimusehdot kannustaisivat maidontuottajia ja kasvinviljelijöitä yhdistämään viljelykiertonsa ja tekemään yhteistyötä, jossa koneiden ja työvoiman lisäksi maatilojen välillä liikkuvat myös karjanlanta ja rahalliset korvaukset. Tulokset osoittavat etteivät maatalousyrittäjät ole kiinnostuneita pidemmälle menevästä viljelykiertojen yhdistämisestä. Kuitenkin vastaajista jopa 87 % teki jo yhteistyötä toisen maatilan kanssa, joten tulos ei kuvaa yleisesti tuottajien kiinnostusta yhteistyöhön, vaan yhdistettyä viljelykiertoa kohtaan. Rahallinen korvaus resurssien käytöstä maatilojen ei vaikuta maatilojen yhteistyöhalukkuuteen, vaan ratkaisevammassa roolissa ovat muut yhteistyön avulla saavutettavat hyödyt.

Avainsanat: rakennekehitys, maatilojen yhteistyö, yhdistetty viljelykierto, valintakoemenetelmä, latent class malli