155. Classification of agricultural ecosystem goods and services in Finland

Arovuori, K. and Saastamoinen O. 2013. CLASSIFICATION OF AGRICULTURAL ECOSYSTEM GOODS AND SERVICES IN FINLAND. PTT Working Papers 155. 23 p.ISBN 978-952-224-138-2 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: This study aims to define, at a general level, agricultural ecosystem goods and services in Finland based on the international classification of ecosystem services (CICES). The analysis is based on the fact that the role of agriculture is to produce food and fibre, defined as provisional ecosystem services. Via the production of these         provisional services, agroecosystems produce some other services and disservices, but also impact on and utilise ecosystem services from other ecosystems. Ecosystem services from agriculture are tied to agricultural production practises, and local and regional agricultural conditions. Farm level land use decisions form a dominant factor for the provision of a particular agricultural ecosystem services.

Keywords: Ecosystem services, agriculture, food production 

Arovuori, K. ja Saastamoinen O. 2013. MAATALOUDEN EKOSYSTEEMIPALVELUIDEN LUOKITTELU SUOMESSA. PTT työpapereita 155. 23 s. ISBN 978952-224-138-2 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tässä työssä määritetään yleisellä tasolla suomalaisen maatalouden tuottamat ekosysteemipalvelut kansainvälisen luokitusjärjestelmän (CICES) mukaisesti. Tarkastelun lähtökohtana on, että maatalouden perustehtävä on tuottaa ruokaa ja kuitua. Maatalouden tuottamat ekosysteemipalvelut ovat suoraan sidoksissa maatalouden tuotantopäätöksiin ja ne vaihtelevat maan käyttömuodossa tapahtuvien muutosten seurauksena. Maataloustuotannossa hyödynnetään muiden ekosysteemien tuottamia ekosysteemipalveluita. Toisaalta maatalouden harjoittaminen heikentää joidenkin toisten ekosysteemien tuottamien palveluiden laatua ja vähentää niiden tarjottua määrää. Viime kädessä maatalouden tuottamat ekosysteemipalvelut määräytyvät tiloilla tehtävien tuotantopäätösten perusteella.

Avainsanat: Ekosysteemipalvelut, maatalous, ruuan tuotanto